Elektroniskās darba plūsmas
Elektroniskās darba plūsmas

Rīgas domes Klientu attiecību vadības informācijas sistēmā (KAVIS), lai nodrošinātu klientu apkalpošanas un pašvaldības darba procesus, papildinātas darba plūsmas ar elektronisko dokumentu apriti un elektronisku dokumentu uzglabāšanu dokumentu repozitorijā. Kā vienas no pirmajām darba plūsmām elektroniski tika izveidotas Rīgas pilsētas pašvaldības iekšējo dokumentu pilnvērtīga elektroniskā dokumentu aprite (dienesta vēstulēm). Darba plūsmas pilnībā integrētas ar elektroniskā paraksta risinājumu.

Pasūtītājs: Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs

Izmantotās tehnoloģijas: Microsoft VisualStudio.NET C#, Java, DBVS Oracle