Par mums
ZZDATS960

Mēs zinām. Mēs protam. Mēs paveiksim. Ar šiem vārdiem 1995. gadā tika dibināts SIA ZZ Dats. Kopš darbības sākuma, uzņēmums nodarbojas ar oriģinālprogrammatūras izstrādi, ieviešanu un uzturēšanu, īpašu uzmanību veltot pašvaldību biznesa procesu elektronizācijai.  SIA ZZ Dats ir izstrādājis Vienoto pašvaldību sistēmu (VPS), kura tiek izmantota visās Latvijas pašvaldībās. VPS tiek pastāvīgi uzlabota un attīstīta ar mērķi elektronizēt pilnīgi visas pašvaldību funkcijas.

ZZ Dats misija - attīstīt ilgtspējīgu nacionālu uzņēmumu, kurš ir spējīgs nodrošināt labi apmaksātu darbu augsti kvalificētiem IT speciālistiem, lai viņiem un viņu ģimenes locekļiem būtu stabilas un drošas attīstības iespējas savā valstī Latvijā.

ZZ Dats vīzija - būt līderiem, izstrādājot integrētus un augstas kvalitātes programmatūras produktus, kuri sniedz reālu labumu sabiedrībai, konkrēti, Latvijas pašvaldībām, panākot visu pašvaldību funkciju datorizētu atbalstu Vienotajā pašvaldību sistēmā un šīs sistēmas pilnvērtīgu pielietojumu visās Latvijas pašvaldībās.

ZZ Dats vērtības

Atbildība – mēs uzņemamies pilnu atbildību par to, ko darām, jo mums ir svarīgi veidot stabilu un ilglaicīgu sadarbību, ko nodrošina tikai kvalitatīvs darba rezultāts. Mūsu produktus raksturo droša un stabila darbība, kas nepieviļ ilgu gadu garumā.

Godīgums – mēs uzskatām, ka patiesi pilnvērtīgas attiecības ir godīgas attiecības, kurās valda savstarpēja uzticēšanās, neatkarīgi no tā, vai tās ir attiecības starp darbiniekiem, klientiem vai sadarbības partneriem. Mūsu vārdi saskan ar mūsu darbiem. Uzticēšanās kolēģiem, solījumu pildīšana, godīga rīcība un labvēlīga izturēšanās ir būtiska uzņēmuma vides sastāvdaļa.

Klients – mēs uzklausām un pievēršam īpašu uzmanību klientu vajadzībām un sniedzam pakalpojumus, kas vislabāk atbilst klientu prasībām. Mēs uzklausām klientu ierosinājumus un sekojam līdzi nozares aktualitātēm, lai vislabākā veidā sniegtu atbalstu klientiem.

Rezultāts – mēs visus darbus veicam ar skaidru mērķi sasniegt visaugstākās kvalitātes ilgtspējīgus rezultātus.

Attīstība – pilnveidošanās ir mūsu virzītājspēks. Mēs nepārtraukti meklējam veidu, kā uzlabot mūsu sniegumu, strādājam komandās un mācāmies viens no otra. Mēs augstu vērtējam katra darbinieka centienus personiskās izaugsmes jomā, jo darbinieki, kuri nepārtraukti pilnveido sevi un palīdz citiem augt, ir uzņēmuma lielākā vērtība.

logo_ISO9001-27001