Nekustamā īpašuma nodokļa prognozes aprēķins

Šobrīd katrā pašvaldībā noris darbs pie nekustamā īpašuma nodokļa prognozes aprēķina nākamajam taksācijas periodam. Nodokļa prognozes aprēķins tiek veikts, izmantojot Valsts zemes dienesta (VZD) oficiālo informāciju par katras pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo nekustamā īpašuma objektu (zemes vienību, būvju un telpu grupu) un zemes vienības daļu prognozētajām kadastrālajām vērtībām nākamajam taksācijas gadam. Pašvaldības sagatavoto informāciju iesniedz Finanšu ministrijā 31 darba dienas laikā pēc prognozēto kadastrālo vērtību saņemšanas no VZD.

Atgādinām, ka 1.jūlijā Ministru kabinets pieņēma noteikumus, ar kuriem apstiprināja kadastrālo vērtību bāzi 2015.gadam.

Neskatoties uz to, ka nekustamo īpašumu tirgū joprojām lielākā aktivitāte ir vērojama darījumos ar lauku īpašumiem un lauku īpašumu kadastrālās vērtības, salīdzinājumā ar apbūves īpašumiem veido lielāko kadastrālo vērtību neatbilstību tirgum, 2015.gadā lauku īpašumiem zemes kadastrālās vērtības nemainīsies. Tas nozīmē, ka lauksaimniecības zemei un mežsaimniecības zemei bāzes vērtības saglabāsies tādas, kādas tās ir spēkā šogad 2014.gadā, savukārt jaunās bāzes vērtības tiks piemērotas tikai ar 2016.gadu.

Konceptuāla vienošanās par to, ka lauku zemēm ar 2015.gadu nav pieļaujams straujš kadastrālo vērtību kāpums, tika panākta jau 30.jūnijā notikušajā kopīgajā Zemkopības ministrijas, Tieslietu ministrijas, Finanšu ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvju sanāksmē. Sanāksmes klātesošie vienojās, ka lauku zemēm jaunās bāzes vērtības nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinam piemērojamas vienlaicīgi ar nodokļa pieauguma ierobežošanas mehānisma ieviešanu. Līdz ar to Ministru kabinets uzdeva Finanšu ministrijai sadarbībā ar iesaistītajām pusēm līdz 2014.gada 31.decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli”, izvērtējot iespējas izmantot nodokļa apmēra pieauguma ierobežošanu vai citus iespējamos mehānismus, lai nodrošinātu lēnāku nodokļa apmēra pieaugumu lauksaimniecībā izmantojamai un meža zemei.

Attiecībā uz apbūves īpašumu kadastrālajām vērtībām, tās arī 2015.gadā nemainīsies, jo 2012.un 2013.gada nekustamā īpašuma tirgus informācija neuzrādīja izteiktu cenu kāpumu. Neliels cenu pieaugums šajā periodā bija vērojams vien dārgajiem dzīvojamās apbūves nekustamajiem īpašumiem Jūrmalā, Rīgā un Pierīgā.

Citi raksti

IWiRoM aktualitātes

IWiRoM: Jauna tipa intelektiskas ziemas ceļu uzturēšanas atbalsta informācijas sistēmas un tai pielāgota ERP integrācijas risinājuma izstrāde uzturēšanas procesu efektivitātes […]

Studentu pieredzes stāsti praksē ZZ Dats

Praktiskās pieredzes iegūšana ir ārkārtīgi svarīga un augstskolām tai būtu jāpievērš vairāk uzmanības. ZZ Dats administrācijas un personāla vadītāja Iveta […]