Mācību kalendārs

Aicinām iepazīties ar informāciju par plānotajām mācībām – to norises datumu, laiku un vietu. Pieteikties interesējošam semināram, konferencei vai mācībām iespējams pa tālruni 67333600.

Nosaukums                                       Datums                                    Vieta


KADRI                                                                                       Tiešsaistē


NOMA                              


GVEDIS Ēdināšana                                                                  


SOPA                                                                                          


BUDZETS Budžeta plānošana                                                


NINO                                                                                           


LIETVARIS Dokumentu vadība                                                    


GVEDIS Pamatmodulis                                                            


GVEDIS Maksas pakalpojumi                                                    


GVEDIS ALGAS (lietotājiem ar pieredzi)                                                                                                           15.07.2020                                  Tiešsaistē
                                             19.08.2020                                  Tiešsaistē                       


GVEDIS Pamatlīdzekļi