Līgumu uzskaite

Pašvaldības iepirkumu un līgumu reģistrs. Funkcionalitāte regulāri piestādāmu rēķinu veidošanai, piemēram, komunālie pakalpojumi, izglītības iestāžu sniedzamie pakalpojumi par bērnu ēdināšanu vai interešu izglītību u.c. Rēķinu nosūtīšana uz e-pastu, līgumu un iepirkumu izpildes kontrole.

Līgumu uzskaite