Krājumu uzskaite

Materiālo vērtību uzskaite atbilstoši reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā pēc FIFO metodes. Dažāda veida pārskati par materiālu kustību un atlikumiem.