Changes in the processing of the payments of administrative violation fines

Stājoties spēkā EPP Regulai Nr.260/2012, esošie žiro maksājumu nosacījumi neatbilst prasībai. Regula paredz maksājumu kontu identificēšanai lietot IBAN bankas konta numurus.

Stājoties spēkā šīm izmaiņām, no 2014.gada 1.oktobra mainās līdzšinējā pašvaldības policijas izrakstīto protokolu maksājumu apstrāde. Lai turpmāk veiktu protokolu apmaksas apstrādi, SIA ZZ Dats ir izstrādājis banku datu moduli, kas veiks datu apmaiņu ar CSDD. Risinājums pašvaldībām būs pieejams esošā Vienotās Pašvaldību Sistēmas uzturēšanas līguma ietvaros.

Par banku datu moduli aicinām sazināties ar SIA ZZ Dats. Kontaktpersona – Vineta Rolmane, tālr. 667333600, e-pasts: bankas@zzdats.lv.

Citi raksti

IWiRoM aktaulitātes

IWiRoM: Jauna tipa intelektiskas ziemas ceļu uzturēšanas atbalsta informācijas sistēmas un tai pielāgota ERP integrācijas risinājuma izstrāde uzturēšanas procesu efektivitātes […]

IWiRoM aktualitātes

IWiRoM: Jauna tipa intelektiskas ziemas ceļu uzturēšanas atbalsta informācijas sistēmas un tai pielāgota ERP integrācijas risinājuma izstrāde uzturēšanas procesu efektivitātes […]