Izbraukuma mācības un konsultācijas

Piedāvājam mācības un konsultācijas Klienta telpās, konsultantam apmeklējot Klienta norādīto adresi.

Par apmeklējuma laiku un tēmu ir jāvienojas individuāli ar lietojumprogrammas konsultantu.

Norises vieta: pie klienta

Datumi un laiki: pēc vienošanās

Mācību (konsultāciju) ilgums: līdz 6 stundām

Maksa: vienas apmeklējuma stundas izcenojums: 45,- eiro bez PVN. Papildus tiek apmaksāti ceļa izdevumi 0,50 eiro bez PVN par kilometru.

Par izbraukuma mācībām un konsultācijām ir jāvienojas ar attiecīgas lietojumprogrammas konsultantu, zvanot vai rakstot:

lIETOJUMPROGRAMMA tĀLRUNIS e-PASTS
Budžets, plānošana 67686952 gvedis@zzdats.lv
G-VEDIS 67686952 gvedis@zzdats.lv
G-VEDIS ALGAS 67505874 algas@zzdats.lv
KADRI 67439828 kadri@zzdats.lv
LIETVARIS 67439837 lietvaris@zzdats.lv
NINO 67505873 nino@zzdats.lv
NOMA 67439831 noma@zzdats.lv
SOPA 67686946 sopa@zzdats.lv
Pirmsskolu rindas 67439837 lietvaris@zzdats.lv

Apmeklējuma dienā Klienta pilnvarotais pārstāvis parakstīs aktu par konsultanta izbraukuma apmeklējumu, uz kura pamata uz Klienta norādīto e-pasta vai oficiālo pasta adresi tiks izsūtīts rēķins.