Debitoru un kreditoru uzskaite

Uz Iedzīvotāju reģistra un komercreģistriem balstīta vienota pašvaldības debitoru un kreditoru uzskaite. Debitoru un kreditoru darījumu uzskaite pa līgumiem un līgumu kontrole. Avansa darījumu uzskaite. Automatizēta nākamo periodu ieņēmumu un izdevumu uzskaite. Vienota pašvaldības debitoru un kreditoru uzskaite nodrošina pašvaldību ar iespēju jebkurā brīdī iegūt personalizētu debitoru/kreditoru sarakstu.