Datu klasifikācija

Vienota un centralizēta datu klasifikatoru uzturēšana – kontu plāns, ieņēmumu/izdevumu kodi, VFK, ISK, uzskaites dimensijas, projekti, finansējuma avoti, struktūrvienības, uzņēmumu saraksti