Kā pareizi rīkoties ar ieskenētiem dokumentiem?
07.12.2016.
kindle

Skenēti dokumenti, kas nav parakstīt ar drošu elektronisko parakstu, ir dokumenti bez juridiska spēka. Līdz ar to tiem ir tikai informatīva vērtība. Atvasinājumus (kopijas, norakstus, izrakstus) no šādiem dokumentiem gatavot nedrīkst, jo pēc būtības tā būtu dokumentu viltošana.

Ieskenētus dokumentus var drukāt, ja tas ir nepieciešams, tos var apstiprināt, uz tiem var rakstīt rezolūciju, bet no tiem nedrīkst gatavot atvasinājumu.

Iepriekš minētais izriet no Dokumentu juridiskā spēka likuma 5. un 6.panta. Proti, 5.pantā noteikts, ka dokumentam ir jābūt pašrocīgi parakstītam (personiskais paraksts, kas papīra dokumentā atveidots ar tehniskiem līdzekļiem, nenodrošina dokumenta juridisko spēku). Savukārt likuma 6.pantā noteikts, ka dokumenta atvasinājumam ir juridisks spēks tikai tad, ja attiecīgā dokumenta oriģinālam ir juridisks spēks.

Raksta autors: Zita Janitēna, SIA ZZ Dats sistēmu analītiķe


Atpakaļ uz sarakstu