Pašvaldības dalās pieredzē par nodokļa paziņojumu nosūtīšanu
07.03.2017.
majas

Ir pagājusi vairāk kā puse no mēneša kopš pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksātājiem ir izsūtījušas maksāšanas paziņojumus (MP) par aprēķināto NĪN 2017.gadam.

No visiem nosūtītajiem maksāšanas paziņojumiem šajā gadā, 18% nosūtīti elektroniski. E-pasta veidā – 224’711 NĪN MP, pa pastu 994’165 NĪN MP.

NIN1

 

 

 

 

 

 

 

 

Lai gan lēnām, taču ar katru gadu elektroniski nosūtīto maksāšanas paziņojumu skaits pieaug. Un šeit nopelns ir tām pašvaldībām, kuras aktīvi strādā pie iedzīvotāju informēšanas un aicina saņemt NĪN MP e-pastā.

Šogad līderi novadu vidū NĪN MP elektroniskā nosūtīšanā ir Ikšķiles, Apes, Salacgrīvas, Lubānas, Pļaviņu un Naukšēnu novads.

NIN2

 

 

 

 

 

 

 

 

Savukārt, pieauguma līderi (salīdzinot ar pērno gadu ir vērojams pieaugums NĪN e-MP nosūtīšanā) – Apes, Auces, Pārgaujas, Ikšķiles, Pļaviņu novads.

NIN3

 

 

 

 

 

 

 

 

Mēs lūdzām Apes novada nodokļu administratori Rutu Rudzīti dalīties ar labo praksi, jo šajā gadā pašvaldība nosūtījusi par 17% vairāk e-MP salīdzinot ar pērno gadu un nosūtīto MP skaits pa pastu samazinās. Ruta Rudzīte: “Pieauguma pamatā ir sarunas, sarunas un vēlreiz sarunas ar iedzīvotājiem par iespēju saņemt NĪN MP elektroniski.”

Līderis NĪN e-MP nosūtīšanā novadu vidū ir Ikšķiles novads. Melānija Mālniece pašvaldības NĪN administratore kā pašvaldības labo praksi izceļ, ka Ikšķiles novada pašvaldībā, jebkurā vietā: pie kases, būvvaldē u.t.t., ir izvietota informācija un arī iesniegumi, lai iedzīvotāji, ierodoties pašvaldībā, var aizpildīt šo iesniegumu. Juridiskām personām, sūtot paziņojumu par NĪN, klāt tiek pievienots iesniegums, kurā norādīts, ka šīm personām ir noteikts ar likumu, ka e-pasts saziņai ar pašvaldību ir obligāts.

Ja apskatām statistiku par elektroniski nosūtītajiem NĪN MP lielajās Latvijas pilsētās, līderu TOP 3 veido Rīga, Ventspils un Valmiera.

NIN4

 

 

 

 

 

 

 

NIN5

 

 

 

 

 

 

 

 

Īpaši vēlamies izcelt Ventspils pilsētu, kura vairākus gadus neatlaidīgi strādā pie iedzīvotāju informēšanas par iespēju saņemt NĪN MP e-pastā un šogad darbs ir rezultējies. Elektroniski nosūtīti par 6% vairāk NĪN MP kā pērnajā gadā. Tajā pat laikā, pārējās Republikas nozīmes pilsētās elektroniski nosūtīto NĪN MP pieaugums ir robežās no 3-1%.

Savā veiksmīgajā pieredzē dalās Ilze Kaktiņa Ventspils pilsēta Finanšu nodaļas vadītāja vietniece-budžeta ieņēmumu daļas vadītāja 2016.gadā veicām virkni pasākumu, lai uzlabotu rādītājus attiecībā un piesaistītu vairāk nodokļa maksātājus e-maksāšanas paziņojumu un dokumentācijas saņemšanai uz e-pastu. Piemēram,

2016.gada (arī 2017.gada) maksāšanas paziņojumiem pievienojām Informatīvo daļu, uzsverot e-MP saņemšanas iespējas;

Juridiskajām personām, (kuriem faktiski pieteikšanos nosaka likums) nosūtījām iesnieguma veidlapu par pieteikšanos e-MP saņemšanai – pieteicās daudzi.

Uzsvars uz jaunu e-maksātāju piesaisti tika likts 2016.gada rudenī – izveidojām reklāmas informāciju infogrammu veidā (paldies Ventspils digitālajam centram), kas “rotēja” pilsētas sabiedriskajās vietās izvietotajos informācijas ekrānos;

Ievietojām informāciju vietējā laikrakstā – gan rakstiski (latviešu – krievu valodās) , gan arī banera veidā (laikraksta Ventas Balss portālā, ko skatās daudzi ventspilnieki)

Info ievietojām arī sociālajos tīklos (facebook) un Ventspils portālā.

Labi palīdzēja šāda “akcija”: Izsūtījām speciāli izstrādātu materiālu (+pievienojām arī iesnieguma veidlapu) visām pašvaldības iestādēm un arī kapitālsabiedrībām, aicinot pieteikties un painformēt arī citus – atsaucība bija liela.

Paralēli, par e-iespējām patstāvīgi cenšamies informēt arī Finanšu nodaļas kases apmeklētājus (mums var NĪN maksāt arī uz vietas kasē).

Papildus iepriekš aprakstītajam, 2017.gadā – plānojam uzsākt sadarbību ar daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldniekiem – kuri pārstāv maksātāju lielāko daļu un kuri varētu būt “informācijas nesēji” savā pārraudzībā esošajām mājām.”

Aicinām pašvaldības turpināt aktīvi informēt iedzīvotājus par iespēju saņemt NĪN MP e-pastā. Pieteikties elektroniskajam maksāšanas paziņojumam iespējams portālā www.epakalpojumi.lv.

Lai nerastos pārpratumi saistībā ar nodokļa apmaksas termiņu, portālā www.epakalpojumi.lv iedzīvotāji var pieteikties atgādinājumu saņemšanai e-pastā vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni (SMS) par NĪN apmaksas termiņa tuvošanos. Atgādinājuma vēstule uz norādīto e-pastu tiek izsūtīta septiņas dienas pirms maksāšanas termiņa, bet SMS veidā – maksāšanas termiņa samaksas dienā.

*Ja īpašniekam ir vairāki nekustamie īpašumi, NĪN MP var sūtīt vienā e-pastā vai vēstulē, vai par katru īpašumu sūtīt atsevišķu e-pastu vai vēstuli. Katra pašvaldība sūtīšanu veic pēc saviem ieskatiem. Mēs aplūkojām statistikas datus, kad NĪN MP par vairākiem nekustamiem īpašumiem tiek nosūtīts elektroniski vienā e-pastā.

** Procenti no personu kopskaita ir e-paziņojumi

Raksta autors: Vita Jekimova, SIA ZZ Dats mārketinga vadītāja

 

 


Atpakaļ uz sarakstu