Kādai būt digitālā laikmeta pašvaldībai?
26.09.2019.

Mainās paradigmas – aizvien aktuālāka kļūst dalīšanās ar resursiem, resursu koplietošana. Tā secināts 24.septembrī notikušajā Swedbank AS sadarbībā ar SIA ZZ Dats, Hansab un LVRTC organizētajā forumā “Pašvaldība – digitālās sabiedrības veidotāja”.

Mūsdienīgai pašvaldībai ir jābūt proaktīvai, tādai, kas ne tikai izprot iedzīvotāju un uzņēmēju aktuālās vajadzības, bet pati spēj prognozēt un piedāvāt risinājumus, turklāt inovatīvus un uz nākotni vērstus. Lēmumus par risinājumiem, pašvaldībai ir jāpieņem gudri, kuri ir balstīti datos nevis emocijās un personīgajās sajūtās.

24.septembrī forumā „Pašvaldība – digitālās sabiedrības veidotāja” pašvaldības dalījās ar savu pieredzi digitālas pašvaldības izveidē un diskutēja par nākotnes attīstības vajadzībām un iespējām.

“Pašvaldībām jau šobrīd ir plašas iespējas izmantot atvērtos datus. Jo vairāk pieejami atvērtie dati, jo labākus un argumentētākus lēmumus pašvaldības spēj pieņemt visās jomās. Lai esam stabili savos lēmumos, lai mūsu lēmumi ir orientēti uz analīzi un nākotni,” sacīja Gints Kaminskis, Latvijas pašvaldību savienības priekšsēdis.

Pašvaldībām jau šobrīd ir plašas iespējas izmantot atvērtos datus. Jo vairāk pieejami atvērtie dati, jo labākus un argumentētākus lēmumus pašvaldības spēj pieņemt visās jomās. Lai esam stabili savos lēmumos, lai mūsu

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas padomnieks digitālās dienaskārtības jautājumos Rolands Strazdiņš apstiprināja, ka informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nākotnes attīstības redzējums valsts un pašvaldību funkciju nodrošināšanā ir atvērti dati un atvērta infrastruktūra.

Diskusijā, kurā Dobeles, Gulbenes un Kuldīgas novada pašvaldības dalījās ar pieredzi savu novadu attīstībā tika atzīts, ka digitālās tehnoloģijas un mobilitātes iespējas radīs arvien jaunus izaicinājumus jau tuvāko gadu laikā.

Teritorijas uzņēmumi un iedzīvotāji kļūst par nozīmīgāko resursu pašvaldības attīstības veicināšanā. Lai gan dzīvojam digitālajā laikmetā, visa centrā tomēr ir cilvēks – iedzīvotāju apmierinātība ar pašvaldību, kurā dzīvo – bija, ir un būs svarīga.

Forumā secināts, lai pašvaldības pilnvērtīgi spētu nodrošināt iedzīvotāju vajadzības, integrētiem risinājumiem ir jākļūst par neatņemamu pašvaldības un tās apkārtnes sastāvdaļu, lai tie spētu dot patiesu pievienoto vērtību. Viedas pašvaldības no citām atšķiras ar IKT sniegto iespēju izmantojumu ilgtspējīgai attīstībai un konkurētspējai.

Kādai būt digitālai pašvaldībai? ZZ Dats direktora vietnieks Dainis Dosbergs savā prezentācijā forumā sniedz ieskatu digitālas pašvaldības izveidē. Pašvaldībai ir jābūt:

  • ar augstas klases speciālistiem;
  • ar centralizētām funkcijām;
  • ar IT sistēmu atbalstu funkciju izpildei;
  • ar savstarpēji integrētiem moduļiem;
  • digitālai saziņā ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem.

Kādai būt digitālai pašvaldībai_

Forums norisinājās jau sesto gadu un to organizēja Swedbank AS sadarbībā ar SIA ZZ Dats, LVRTC un Hansab. Pasākumu kopumā apmeklēja vairāk nekā 100 dalībnieku. Pasākuma gaitā tika aplūkotas tādas tēmas kā atvērti dati, atvērta infrastruktūra, digitālā plānošana, publiskā drošība un pašvaldību pieredze.


Atpakaļ uz sarakstu