Sociālās palīdzības administrēšana
Sociālās palīdzības administrēšana

Sociālās palīdzības administrēšanas lietojumprogramma (SOPA) paredzēta pašvaldības sociālās palīdzības klientu uzskaitei un sociālās palīdzības procesa administrēšanai. Kā Vienotās Pašvaldību Sistēmas daļa, SOPA cieši saistīta ar vairākām ZZ Dats programmām – personu dzīvesvietas uzskaiti (PERS), dzimtsarakstu reģistrāciju (DZIMTS), nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu (NINO) un citām.

Pašvaldības ieguvumi, lietojot lietojumprogrammu SOPA

document-32(4)Efektīvāka klienta materiālās situācijas izvērtēšana (īpašumi, ienākumi), izmantojot valsts reģistros un citās ārējās sistēmās pieejamos datus.

glasses-32(1)Iespēja kontrolēt pabalstu saņēmējus – novērst varbūtību, ka klients saņem GMI, mājokļa u.c. pabalstus vairākās pašvaldībās vienlaicīgi.

printer-32(2)Automātiska izdruku ģenerēšana un drukāšana - iesniegumi, iztikas līdzekļu deklarācijas, lēmumi, izziņas, līgumi, vienošanās u.c.

gear-2-32(3)Automātisks pabalsta aprēķins, izmantojot sistēmā reģistrētos klienta ienākumu un mājokļa parametru datus.

change-user-32Trūcīgas un maznodrošinātas personas statusa noteikšana un automātiska nodošana nekustamā īpašumu nodokļa administrēšanas nodaļai un citām ārējām iestādēm.

cash-receiving-32Pabalstu izmaksu un pārskaitījumu plūsmas administrēšana.

statistics-32(2)Pārskatu un atskaišu veidošana – gan pašvaldības vajadzībām, gan valsts institūcijām (tai skaitā, valsts ikmēneša atskaites un gada atskaite).

Programmas lietotājam ir iespēja strādāt ar programmu tieši klienta pieņemšanas laikā, nodrošinot operatīvu klientu informācijas iegūšanu un apstrādi. Programma atvieglo palīdzības piešķiršanas/atteikšanas lēmuma pieņemšanu un paziņošanu klientam.